FÖR VÅRDGIVARE

Att remittera patienter till TandClinic

Nu är det möjligt att remittera dina patienter till oss. TandClinic har specialister inom käkkirurgi, endodonti, oral protetik och ortodonti.

Säkrast är att mejla oss på REMISS KISTA eller REMISS ÖSTERMALM med namn och kontaktuppgifter så återkommer rätt person hos oss!

Om en till oss remitterad patient mot förmodan frågar om hon/han får fortsätta hos oss avvisar vi detta vänligt men bestämt och hänvisar tillbaka till remitterande tandläkare.