Pris information

Åtgärd   Vårt pris Referens pris
101 Undersökning
Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift
775 775
103 Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 340
107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, 970 970
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 565 970
108 Utredning utförd av tandläkare 2 195 1 595
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 600 570
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist,
grundavgift
755 755
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 240 240
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av    
  Tandhygienist 545 520
121 Röntgenåtgärder mm
Röntgenundersökning av enskild tand
45 45
122 Röntgenundersökning, delstatus 220 220
123 Röntgenundersökning, helstatus 750 755
124 Panoramaröntgen 495 485
125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion,
käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder)
475 475
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 200 475
126 Röntgenundersökning, omfattande 915 915
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 575 575
161 Salivsekretionsmätning 530 530
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 300
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1 415 1 390
201 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem
415 410
204 Profylaxskena 715 715
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid 150 150
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 300 300
20D Professionell tandrengöring med Airflow 495 0
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
385 375
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 700 700
303-0 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, mindre tidskrävande 1 050 1 505
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 505 1 505
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 425 420
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
165 150
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 050 920
Åtgärd   Vårt pris Referens pris
314 Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
Beteendemedicinsk behandling
525 425
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 455 455
322 Stegvis exkavering 1 025 1 025
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 450 440
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning,
mer tidskrävande
680 440
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 900 900
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning,
mer tidskrävande
1 070 900
362 Lustgassedering, per gång 780 780
36A Premedicinering med Dormicum 485 0
36B Psykodonti 450 0
36C Psykodonti mer omfattande 900 0
401 Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Tanduttagning, en tand
995 925
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 625 1 555
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 170 170
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant
och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2 860 2 860
405 Omfattande dento-alveolär kirurgi 3 875 3 815
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 130 925
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1 880 1 880
420 Implantatkirurgiska åtgärder
Implantat, per styck
2 900 2 220
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 775 3 305
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 385 1 370
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, 6 255 4 405
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 630 1 540
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, 10 175 6 075
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, 2 200 2 060
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 595 3 595
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd 1 100 945
435 Avlägsnande av implantat 925 925
436 Avlägsnande av implantat, enkel 170 170
441 Parodontalkirurgiska åtgärder
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2 325 2 325
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 555 3 295
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 135 3 135
444 Omfattandeparodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre
tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5 150 4 270
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller
vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5 150 4 270
44A Tillägg för benersättning Enl. prislista 0
44B Tillägg för membran Enl. prislista 0
44C Tillägg för komponenter utöver standard Enl. prislista 0
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle
och det ena inte är ersättningsberättigande
2 725 0
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 290 290
Åtgärd   Vårt pris Referens pris
501 Rotbehandling
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 480 3 145
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 3 945 3 845
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 130 4 705
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 480 5 230
521 Akut endodontisk behandling 720 720
522 Komplicerad kanallokalisation 705 705
523 Stiftborttagning 1 070 1 070
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 345 3 345
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder 5 000 3 345
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle,
tilläggsåtgärd
935 935
50A Explorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts 900 0
50B Explorativ endodontisk behandl. el. upprensad tand där behandl. avbryts, mer omf. 1 800 0
50C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material 1 800 0
50D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 900 0
50E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 1 800 0
601 Bettfysiologiska åtgärder 3 430 3 200
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 430 3 200
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 100 1 975
606 Motorisk aktivering 450 450
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 950 665
60B Apnéskena 6 995 0
701 Reparativa åtgärder
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
655 555
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 980 885
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 240 1 055
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 825 715
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 1 045
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 395 1 395
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 590 1 590
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 505 505
70B Tillägg keramiskt inlägg, används i kombination med åtgärd 703 eller 706 3 000 0
800 Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Permanent tandstödd krona, en per käke
6 555 5 435
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 040 3 920
81A Tillägg högestetisk konstruktion i keram, per krona, fasad eller hängande led 1 200 0
81B Tillägg högestetisk konstruktion i keram med avancerad framställningsteknik,
per krona, fasad eller hängande led
2 500 0
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2 995 2 900
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 380 1 380
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 220 2 060
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 650 1 645
85A Tillägg helkeramisk emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 500 0
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 520 3 125
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del 2 180 2 180
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 210 3 090
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 070 930
Åtgärd   Vårt pris Referens pris
       
80A Tillägg för ädelmetall Faktura 0
80F Tillägg för fastsättning med adhesiv teknik, per stöd 350 0
80D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium Faktura 0
811 Reparation av tandstödd protetik
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
420 420
811-1 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats 665 420
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 360 1 360
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 140 4 140
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 435 7 160
815 Sadelkrona 4 885 4 810
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 595 3 445
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 115 4 775
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 260 10 170
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 11 770 11 165
826 Attachements, per styck, material Faktura 90
827 Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder 9 230 8 475
828 Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder 8 985 8 475
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 315 6 415
82A Tillägg för ökad teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes eller helprotes
utförd enligt myodynamisk teknik
Faktura 0
831 Reparation av avtagbar protes
Justering av avtagbar protes
345 345
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 325 1 160
833 Rebasering av protes 2 360 2 360
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 440 1 820
835 Rebasering och lagning av protes 3 240 2 790
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 740 3 585
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del
utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 325 6 030
839 Inmontering av förankringselement 2 970 2 710
845 Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 800 1 790
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller
bettstabilisering
4 970 4 970
847 Klammerplåt 3 580 3 580
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 505 505
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 750 7 295
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7 870 5 415
85B Tillägg oxidkeramisk konstruktion, per krona eller hängande led 2 500 0
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 130 2 060
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1 805 1 805
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Enl. prislista 410
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 090 1 090
Åtgärder   Vårt pris Referens pris
   
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona
på implantat, per implantat
Enl. prislista 360
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck Faktura 1 240
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 45 460 29 380
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 49 280 31 230
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 53 185 32 665
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45 460 28 435
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd 23 600 16 060
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 29 450 17 950
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 36 330 20 480
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 2 920 2 920
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3 230 3 230
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4 270 4 270
877 Implantatstödd täckprotes, exkl. implantat, komponenter och förankringselement 15 900 12 865
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. prislista 265
86B Tillägg för implantatkomponenter utöver standard Enl. prislista 0
86C Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro 10 000 0
86G Guideskena 1 000 0
880 Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat
1 955 1 955
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
utan tandteknisk insats
1 150 1 015
88A Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång
vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad.
900 0
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 2 985 2 985
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats 4 340 4 340
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 9 880 9 880
888 Fästskruv, per styck Enl. prislista 170
889 Centrumskruv, per styck Enl. prislista 590
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 7 520 6 165
901 Tandreglering
Tandreglering, en käke, estetisk behandling högst 1 år
14 000 0
905 Tandreglering, två käkar, estetisk behandling högst 1 år 21 000 0
90B Enkel fastsättning av båge/retainer 600 0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exkl. teknikerkostnad 1 400 0
90C Retentionsplåt exkl. teknikerkostnad 1 000 0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exkl. teknikerkostnad 1 400 0
90D Tandteknikerkostnad vid speciell ortodontisk apparatur Faktura 0
921 Utbytesåtgärder
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, fram- eller hörntand
6 555 1 055
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, molar eller premolar samt vid omfattande defekt för tandposition
7 och 8 när regel D.3 inte kan tillämpas
6 555 1 395
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev.
friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
8 060 3 920
Åtgärd   Vårt pris Referens pris
       
926 Utbytesåtgärder, forts.
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.
9 750 5 980
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036
när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna
som utbytet beräknas på. Implantat ingår
8 060 2 060
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på
en av stödtänderna som utbytet beräknas på
9 750 3 920
04 Beställarkoder
Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme
960
7 125
 
07 Narkos    
07-1 IV-sedering 3 812  
07-2 Sedering övervakad av narkosläkare 1 107  
SL 2 Övrigt
Blekning, per käke
1 500  
SL 2-1 Blekning, upprepad 600  
SL 3 Blekning, avital tand 625  
SL 3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 350  
SL 4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke 300  
SL 5 Tandskydd 900  
SL 5T Tandteknikerkostnad för tandskydd Faktura  
SL 6 Laser per behandlingstillfälle 300  
       
  Övrigt, forts    
IN Skriftligt intyg 500  
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300  
TOB Tobaksavvänjning 1 670  
TOB3 Information rökavvänjning 475  
SLB Uteblivande barn 75  
Uteblivande/sent återbud hos hygienist 460kr/tim  
Uteblivande/sent återbud hos specialist 950kr/tim  
Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 750kr/tim  
Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård och LIS Besöksavgift  
Delbetalning vid uppgjord betalningsplan    

Garantier mm

Vi lämnar ett års garant på avtagbar protetik, två år på fast implantatburen protetik, längre än fem år så kan man köppa tillägs försäkring på fast tandburen protetik. Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart.
Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning
ersätts utan kostnad med ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.

När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar.