Tandvårdsbidrag

forsakringskassans_logotyp

Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis. Tandvårdsstödet består av två delar, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget är tänkt att i första hand användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag.
Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.

Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.
Vi är anslutna till försäkrings kassan